EPSIS SKAPERNE BAK ENIFY

Smartere måter å arbeide sammen på - for ditt team. 

JEN-ENIFY
Jan-Erik Nordtvedt, CEO Epsis

Dagens arbeidsplass er hybrid. Vi tror at dette er fremtidens arbeid. 

Sammen må vi skape løsninger for å hjelpe arbeidsstyrken til å få den beste arbeidsopplevelsen når de jobber med alt fra hvor som helst

Epsis selskapet bak Enify

2001

EPSIS BLE GRUNNLAGT

Vi brenner for å finne løsninger for å tilgjengeliggjøre data og informasjon  i prosesser på tvers av alle disipliner, og å få til gode arbeidsformer i team.

2004

SAMHANDLING I FOKUS

Vi hjelper små og store team med å finne smartere måter å arbeide sammen på og hjelpe dem med deres teknologi reise for å jobbe frem tidlige digitale økosystem.

2008

TEKNOLOGIEN LANSERES

Våre kunder utfordrer oss til å levere en ny måte å arbeide på. Vi patenterer en helt ny måte å tenke bruk av informasjon i arbeidsprosesser – våre første teknologiprosjekter gjennomføres. En ny måte å koble informasjon i arbeidsprosesser blir til.

2015

INTERNASJONALE PROSJEKT

Gjennom samarbeid med nøkkelkunder lanserer vi en komplett løsning for operasjonssentre. Målet er å skape løsninger for å effektivisere arbeidsprosesser og samhandling mellom folk, oppgaver og ulike lokasjoner.

2020

SOFTWARE FOR DISTRIBUERT ARBEID

Vi ønsker å hjelpe team med digital effektivitet. Ved bruk av den eksisterende teknologi plattformen vår enes teamet om å bygge og relansere produktet som en webløsning levert via skyen. 

2022

ENIFY

Er et software for små og store
team som vil forenkle sin arbeidshverdag. Dette gjøres ved å jhelpe dem å lage et digitalt arbeidsssted der de enkelt kan finne, bruke og dele informasjon. 

Vår Historie

Epsis er et selskap som har eksistert i 20 år. Vi har hjulpet store og små team til å finne smarte måter å arbeide sammen på. Innen vårt klassiske marked – olje og energi– har typiske prosjekter vært å sette opp operasjonssentre og hjelpe med å flytte aktiviteter og folk fra offshore til land. Målsetningen har vært å få operasjonene integrert og få bort «siloene» som ofte eksisterer innen sammensatte operasjoner – med bedre beslutninger, hurtigere som resultat. Det kundene våre får til av forbedring og verdiskapning gjennom slike prosjekter er vi utrolig stolt av – og av å få hjelpe dem på veien. Det er med stor entusiasme og fantastisk samarbeid at vi har utviklet teknologi og metoder. Vi har med produkt og konsulenter hjulpet kundene våre både her hjemme og internasjonalt.

 

Vi tar nå med oss denne lidenskapen inn i et bredere marked. Vi har tatt med oss erfaringen og konseptene bak teknologien og laget et helt nytt produkt – Enify – som kan brukes av alle, helt uavhengig av hvilken industri man arbeider i. Enify har som mål å hjelpe kundene våre i en ny – hybrid – hverdag med å forenkle måten vi arbeider på i og utenfor kontoret. Vi har ambisjon om å være den foretrukne digital arbeidsflaten for kunnskapsarbeidere. Dette stiller høye krav til oss som leverandør og hvordan Enify skal utvikles,- sammen med våre kunder.

 

Vi lanserer nå vår første versjon av en hybrid SaaS-løsning. Vi er på en kjempespennende reise med både teknologi og med organisasjonen vår. La oss få vise deg hva vi kan og få lære av de utfordringer og muligheter du har. Følg oss, ta kontakt – vi er en hyggelig gjeng å jobbe med som står på for at kundene våre skal nå sine mål!

JAN-ERIK NORDTVEDT
HENRIK WIGERS LARSEN
ASTRID TORSTEINSON
HANS MØVIK
ALEX CLARK
STINE SOFIE SKJESETH
INGRID LANDRO
ANDRE DYRØY
VÅRT TEAM

Bli bedre kjent med vårt team og selskapet Epsis