HVORFOR ENIFY?

Enify gir deg og teamet mulighet til å arbeide smartere med få tastetrykk

Enify er designet for å hjelpe team med å arbeide smartere med informasjon. At man både individuelt og i team skal kunne bidra til å bygge teamets arbeidsflyt ved å koble informasjon, oppgaver og roller. Du sparer tid med alt tilgjengelig fra en arbeidsflate. 

HubSpot Video
FUNKSJONALITETER

Fjern tidstyver raskt ved å bruke Enify funksjonalitet

spes

Layout & Elementer

Elementer er den minste byggesteinen i Enify. De inneholder linker til informasjon i ulike applikasjoner. Layouter gjør det mulig å arbeide med flere ting samtidig på en skjerm.

play-1

Elementer og Boards

Elementene kan kobles sammen og lagres i Boards. På denne måten samler du all informasjon du trenger til ulike oppgaver i et Brett og kan spille det av igjen enkelt med ett tastetrykk.

templates

Templates

Hver enkelt av dine ansatte skal kunne bidra til å bygge flyten i arbeidet. Da er det viktig at det ikke må koding til. Templates kan lages for nesten alle programmer for å gjøre det enkelt for sluttbrukeren.

security-4
SIKKERHET OG PERSONVERN

Vi tar sikkerhet på største alvor

Det er en viktig premissgiver gjennom hele løpet, fra utvikling til bruk av Enify.

Hvilke applikasjoner støtter Enify?

Enify støtter web-browserne Edge og Chrome. Det vil si at det kan brukes på alle applikasjoner du kan åpne fra en web-browser. I tillegg støtter Enify Word, Excel, pdf og bildevisning uten noen tilpasninger.

Hva gjør jeg dersom jeg vil bruke Enify på andre applikasjoner enn de som «følger pakken»?

Enify har et admin verktøy «Templates». Dette er et program der noen i ditt team ganske enkelt kan lage egne templates for de applikasjonene dere har i deres bedrift. Meningen med dette er at man fjerner vanskelig funksjonalitet for sluttbrukerne. I noen planer er utviklingen av disse inkludert i support pakken.

Krever Enify utvikler kompetanse?

Nei, Enify er laget for å være en sluttbrukerapplikasjon. Det vil si at vi har prøvd å fjerne så mye som mulig av det som kan være vanskelig

Hvordan bruker jeg og teamet mitt Enify?

Systemet er laget for å forenkle din arbeidshverdag. Du drar informasjon på layouter og lagrer dette for gjenbruk. Les mer om funksjonene i Enify!