HVORFOR ENIFY?

Med Enify kan team forenkle måten de arbeider på

Se på det som din digitale assistent. Med et enkelt grensesnitt får dere mulighet til å strukturere, standardisere og effektivisere arbeidsoppgaver.
Du sparer tid med alt tilgjengelig fra en arbeidsflate.

FUNKSJONALITETER

Fjern tidstyver raskt ved å bruke Enify funksjonalitet

spes

Skjermstyring

På arbeidsplassen i dag har antallet skjermer og skjermoppsett store variasjoner. I områder med store skjermvegger tar styring av informasjon tid. Det er nyttig med én enkel applikasjon for å styre dette , der brukeren i tillegg enkelt kan lage egne oppsett.

play-1

Alt ett sted

Antall applikasjoner og klikk inne i ulike applikasjoner for å finne relevant informasjon til styring av en oppgave er tidkrevende. Å huske hvor ting ligger fører til at man noen ganger ikke henter relevant informasjon fra ett system eller at man lagrer kopier lokalt. Det er tidsbesparende for arbeidstakere å ha én applikasjon å gå til for å finne alt det de trenger på tvers av dokumenter, prosesser, oppgaver og applikasjoner.

templates

Oppgavebytter

Arbeidshverdagen til operative miljøer er bygget opp av strukturerte oppgaver og mer hendelsesorienterte oppgaver som innimellom avbryter en strukturert oppgave. Det tar tid å finne fokus mellom oppgaver, og det tar tid å finne informasjonen man trenger til å utføre ulike typer oppgaver. Det er nyttig å ha ett system der alt man trenger for å utføre en oppgave er tilgjengelig.

maal

Felles situasjonsforståelse

Arbeidshverdagen består av å sikre at alle som arbeider sammen raskt kan oppnå lik situasjonsforståelse for ulike oppgaver og hendelser. Til dette har man gjerne miljøer med fellesskjermer og selvsagt de ansattes eget arbeidsområde. Til dette kan det være nyttig å kunne dele mer enn ett informasjonselement og ikke minst at informasjonen som hører sammen plasseres på skjermflatene slik at det er lett å absorbere for mottakerne. Enify kan hjelpe med dette.

Det er tid og penger å spare

Hver arbeidstaker skifter i dag mellom 20+ ulike applikasjoner og websider gjennom en arbeidsdag. Å raskt finne det man trenger for å utføre en oppgave kan gi besparelser på opp mot 30 min per person. Dette brenner vi for, ta gjerne kontakt om du vil vite mer.

security-4
SIKKERHET OG PERSONVERN

Vi tar sikkerhet på største alvor

Det er en viktig premissgiver gjennom hele løpet, fra utvikling til bruk av Enify.

Hvilke applikasjoner støtter Enify?

Enify støtter web-browserne Edge og Chrome. Det vil si at det kan brukes på alle applikasjoner du kan åpne fra en web-browser. I tillegg støtter Enify Word, Excel, pdf og bildevisning uten noen tilpasninger.

Hva gjør jeg dersom jeg vil bruke Enify på andre applikasjoner enn de som «følger pakken»?

Enify har et admin verktøy «Templates». Dette er et program der noen i ditt team ganske enkelt kan lage egne templates for de applikasjonene dere har i deres bedrift. Meningen med dette er at man fjerner vanskelig funksjonalitet for sluttbrukerne. I noen planer er utviklingen av disse inkludert i support pakken.

Krever Enify utvikler kompetanse?

Nei, Enify er laget for å være en sluttbrukerapplikasjon. Det vil si at vi har prøvd å fjerne så mye som mulig av det som kan være vanskelig

Hvordan bruker jeg og teamet mitt Enify?

Systemet er laget for å forenkle din arbeidshverdag. Du drar informasjon på layouter og lagrer dette for gjenbruk. Les mer om funksjonene i Enify!