ENIFY DIGITALT ARBEID

Smart funksjonalitet for å øke digital effektivitet i dag 

Team kan spare tid, sikre samme måte å arbeide på og forbedre samhandling. Med Enify får du en løsning som forbedrer måten å arbeide sammen på, ett sted for alle arbeidsoppgaver og systemer.

 

enify-2.0

System designet for å redusere tidstyver i din arbeidshverdag

Ett enkelt grensesnitt for informasjon på tvers
Bruk apper du har på en bedre måte
Bruk dine skjermer best mulig
En knapp for å raskt skifte mellom ulike oppgaver
Enkel måte å strukturere din arbeidshverdag
Effektiviser måten man deler arbeid i team

 

NYTTIGE FUNKSJONER

Dette hjelper vi deg med

Struktur

struktur

Dette hjelper Enify operasjonelle team med

Det er kostnadseffektivt å gjøre mer med mindre. Det å få mer ut av sine arbeidstakere og mer ut av sine systemer. For å få dette til på en effektiv måte trengs det en viss grad av standardisering og strukturering i måten man arbeider på.

Digitale løsninger gir ofte medarbeidere ikke én, men flere måter å utføre en handling på. Og det brukes gjerne flere løsninger til en oppgave. Det tar tid å finne, og det tar tid å navigere i applikasjonene for å få frem nøyaktig det som trengs for å utføre en oppgave. På veien til målet er det også lett å miste fokus.

Med Enify gir du de ansatte én arbeidsflate, som enkelt gir dem tilgang til alle digitale kilder som skal brukes når oppgaver som skal utføres. Som er fleksibelt og lett for en sluttbruker å tilpasse.

Skjermstyring

skjermstyring

Skjermstyring

På arbeidsplassen i dag har mange fått flere eller bredere skjermflater å arbeide på. Dette gir muligheter for å kunne se på mer enn en ting samtidig, og visuelt integrere informasjon. Det å få styrt innholdet på skjermene på en enkel måte er derfor viktig. Enify har et svært enkelt grensesnitt for å styre ditt tilgjengelige skjermareal enten av om du har 1 eller 24 skjermer. Om det er dine skjermer eller skjermer i et fellesområde. I tillegg kan du lagre oppsettet for senere å hente det tilbake.

Kontekst bytte

Kontekst bytte

Kontekst bytte
Et moderne arbeidsmiljø innebærer at du kontinuerlig er fordypet i ulike systemer og informasjon. Det er vanlig at en arbeidstaker skifter kontekst på sine oppgaver over 20 ganger om dagen. Dette kan skyldes forstyrrelser i drift eller hendelser som oppstår. Fokuset endres ettersom prioriteringen endres iløpet av dagen. 

Utfordringen er at dor hver endring av fokus mister du flyten i ditt arbeide og hvor du var i et system. Dette fører til friksjon da du mentalt og digitalt må bytte kontekst. Enify kan hjelpe deg raskt å lagre det du trenger å benytte på tvers av systemer i en kontekst, slik at du raskt kan gå tilbake til alt senere. Å raskt kunne finne det du trenger digitalt vil hjelpe deg å gjenvinne flyten, redusere frustrasjon og være mer effektiv i bruken av din tid.

Delt situasjonsforståelse

dele samlinger

Delt situasjonsforståelse

Å sikre felles situasjonsforståelse er essensielt for å ta gode beslutninger i team. I operasjonelle miljøer er det viktig å sikre at alle som samarbeider raskt kan oppnå en lik forståelse av situasjonen for ulike oppgaver, prosjekter og hendelser. Tradisjonell deling av informasjon består ofte av deling via felles skjermdeling, å sende lenker til ett eller flere dokument eller gjennomføre møter. Dagens samarbeidsmodeller er ganske komplisert, - på kontoret, hjemmekontor, ulike lokasjoner, ulike leverandører og ulik arbeidstid. Med dette som bakteppe kan det være nyttig å utfordre den tradisjonelle måten å samhandle og å dele situasjonsforståelse på.

Se hvordan Enify kan hjelpe.

struktur

Dette hjelper Enify operasjonelle team med

Det er kostnadseffektivt å gjøre mer med mindre. Det å få mer ut av sine arbeidstakere og mer ut av sine systemer. For å få dette til på en effektiv måte trengs det en viss grad av standardisering og strukturering i måten man arbeider på.

Digitale løsninger gir ofte medarbeidere ikke én, men flere måter å utføre en handling på. Og det brukes gjerne flere løsninger til en oppgave. Det tar tid å finne, og det tar tid å navigere i applikasjonene for å få frem nøyaktig det som trengs for å utføre en oppgave. På veien til målet er det også lett å miste fokus.

Med Enify gir du de ansatte én arbeidsflate, som enkelt gir dem tilgang til alle digitale kilder som skal brukes når oppgaver som skal utføres. Som er fleksibelt og lett for en sluttbruker å tilpasse.

skjermstyring

Skjermstyring

På arbeidsplassen i dag har mange fått flere eller bredere skjermflater å arbeide på. Dette gir muligheter for å kunne se på mer enn en ting samtidig, og visuelt integrere informasjon. Det å få styrt innholdet på skjermene på en enkel måte er derfor viktig. Enify har et svært enkelt grensesnitt for å styre ditt tilgjengelige skjermareal enten av om du har 1 eller 24 skjermer. Om det er dine skjermer eller skjermer i et fellesområde. I tillegg kan du lagre oppsettet for senere å hente det tilbake.

Kontekst bytte

Kontekst bytte
Et moderne arbeidsmiljø innebærer at du kontinuerlig er fordypet i ulike systemer og informasjon. Det er vanlig at en arbeidstaker skifter kontekst på sine oppgaver over 20 ganger om dagen. Dette kan skyldes forstyrrelser i drift eller hendelser som oppstår. Fokuset endres ettersom prioriteringen endres iløpet av dagen. 

Utfordringen er at dor hver endring av fokus mister du flyten i ditt arbeide og hvor du var i et system. Dette fører til friksjon da du mentalt og digitalt må bytte kontekst. Enify kan hjelpe deg raskt å lagre det du trenger å benytte på tvers av systemer i en kontekst, slik at du raskt kan gå tilbake til alt senere. Å raskt kunne finne det du trenger digitalt vil hjelpe deg å gjenvinne flyten, redusere frustrasjon og være mer effektiv i bruken av din tid.

dele samlinger

Delt situasjonsforståelse

Å sikre felles situasjonsforståelse er essensielt for å ta gode beslutninger i team. I operasjonelle miljøer er det viktig å sikre at alle som samarbeider raskt kan oppnå en lik forståelse av situasjonen for ulike oppgaver, prosjekter og hendelser. Tradisjonell deling av informasjon består ofte av deling via felles skjermdeling, å sende lenker til ett eller flere dokument eller gjennomføre møter. Dagens samarbeidsmodeller er ganske komplisert, - på kontoret, hjemmekontor, ulike lokasjoner, ulike leverandører og ulik arbeidstid. Med dette som bakteppe kan det være nyttig å utfordre den tradisjonelle måten å samhandle og å dele situasjonsforståelse på.

Se hvordan Enify kan hjelpe.

Måten vi arbeider endrer seg. Hurtig.

Utfordringen er tilgjengelighet og sikkerhet. Potensialet er stort om du tilgjengeliggjør produktivitetsverktøy for arbeidstakerne dine. Med enify får dere en hjelpende hånd, som ikke lagrer data, kun linker til hvor ting befinner seg.

Elementer
ETT STED FOR AREID

Lagre linker til informasjon i dine applikasjoner, steg for steg får du din egen database for informasjon.

Dra og slipp
DRAG&DROP

Med drag and drop kobler du sammen informasjonen du trenger for å løse oppgavene dine, for enkel gjenbruk og deling.

Brett
AUTOMATISER NAVIGASJON

La enify automatisere jobben med å finne, hente og plassere informasjon på dine skjermer - for enkelt bytte mellom oppgaver.

Folk + arbeidsform + teknologi 

Det er ikke enten eller men i kombinasjon de virkelige gevinstene kan tas ut. Med Enify kan teamet jobbe smartere, ikke hardere.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat?

ADY-ENIFY(2)