DIGITAL ARBEIDSFLATE

Ett sted for å finne, bruke og dele informasjon

Med Enify får teamet mindre steder å lete og mer tid til å bruke informasjon.  

MY ELEMENTS

Elements er den grunnleggende byggesteinen i Enify

Elementene inneholder en lenke til informasjonen du vil åpne fra ulike applikasjoner. Det kan være en word-fil, en presentasjon eller informasjon om plasseringen i en applikasjon. Det er enkelt å lagre et element, og du kan bruke det ved å dra det fra mine elementer til en layout.
elements
work
MY WORK

My Work inneholder en kombinasjon av din valgte skjermlayout og elementer du vil bruke til arbeidet

For å komme i gang, dra og slipp elementene du vil åpne fra layouten din. Så enkelt som det. Har du flere elementer du ønsker å gjenbruke en annen gang, kan du enkelt lagre dem sammen med oppsettet fra My Work. Neste gang trykker du bare på Play (se My Boards for mer informasjon).

MY BOARDS

Boards er en samling av flere elementer

Et Board inneholder all nødvendig informasjon du trenger for å utføre en oppgave, gjennomføre et møte, overvåke operasjoner eller annet multitapplikasjons-arbeid. Når du trykker på et Board vil det starte elementet, åpne programmet og plassere det på skjermen din. Resultatet vil du se visuelt i My Work. 

Ved å dele Boards sikrer du at alle bruker samme informasjon og verktøy til å utføre de samme oppgavene på en konsekvent måte. Forenkle, forbedre og akselerere utførelsen av oppgaver med bruk av Boards. 

boards-4
create-elements
RUNNING

Running består av apper som kjører på datamaskinen din 

Running består av programmer som kjører på datamaskinen din. Du kan visualisere disse ved å dra og slippe dem inn i My Work. Gjentatt bruk av applikasjoner fra "Running" er en indikasjon på nytten av å lage gjenbrukbare Boards og elementer. Hvis den kjørende applikasjonen er Edge eller Chrome, trykker du bare på "+". Enhver annen applikasjon gjøres om til et element ved å manuelt oppgi nødvendige lenker.

DELING

Deling er en smart funksjon i Enify.

Du kan dele Elementer eller Boards i Enify. Istedenfor å dele en og en link med dine team medlemmer - del en samling av informasjon. På denne måten sikrer du at dere alltid ser på den samme informasjonen når dere utfører oppgaver. Du gjør også oppgaven lettere for kollegaene dine, du deler arbeid.

teamwork-1
overview-enify
FAQ

Hvilke applikasjoner støtter Enify?

Enify støtter web-browserne Edge og Chrome. Det vil si at det kan brukes på alle applikasjoner du kan åpne fra en web-browser. I tillegg støtter Enify Word, Excel, pdf og bildevisning uten noen tilpassninger.

Hva gjør jeg dersom jeg vil bruke Enify på andre applikasjoner enn de som «følger pakken»?

Enify har et admin verktøy «Templates». Dette er et program der noen i ditt team ganske enkelt kan lage egne templates for de applikasjonene dere har i deres bedrift. Meningen med dette er at man fjerner vanskelig funksjonalitet for sluttbrukerne. I noen planer er utviklingen av disse inkludert i support pakken. Det vil si at teamet fra Epsis hjelper dere å sette disse opp.

Krever Enify utvikler kompetanse?

Nei, Enify er laget for å være en sluttbrukerapplikasjon. Det vil si at vi har prøvd å fjerne så mye som mulig av det som kan være vanskelig

Hvordan bruker jeg og teamet mitt Enify?

Systemet er laget for å forenkle din arbeidshverdag. Du drar informasjon på layouter og lagrer dette for gjenbruk. Les mer om funksjonene i Enify!