Enify – din Work hub

Ett sted for arbeid

Lag arbeidsflyt for deg og teamet din i en og samme plattform. På denne måten utvikles arbeidsflyten sammen med teamet, basert på behov. Enten du er leder for et stort eller lite team, gir en Work Hub dere fleksibiliteten og dynamikken dere trenger til å jobbe smartere - sammen.
Individ

Individuell

Team-leder

Teamleder

Organisasjon

Organisasjon

Individual-1
INDIVIDUELL

Dette er Mikkel.

Hans arbeidshverdag består i stor grad av å skifte mellom mange forskjellige arbeidsoppgaver og roller. Han multitasker.

UTFORDRING: Hvordan redusere tiden det tar å skifte mellom ulike oppgaver som skal gjennomføres.​

Mikkel har satt opp Boards med lenker til:

 • Applikasjoner for å starte sin arbeidshverdag - finne fokus​
 • Samle alle nødvendige dokumenter og underlag til å skrive månedsrapporter​
 • Finne relevant informasjon knyttet til kunder på tvers av systemer for raskt å få opp informasjonen når de ringer​
 • Samle informasjon til rutine/driftsoppgaver han sjelden gjennomfører
team-leader-1
TEAMLEDER

Dette er Marianne og teamet hennes.

I løpet av en dag deler dette teamet mye forskjellig informasjon mellom seg. De jobber både sammen, de deler på tvers av fag og internt i selve fagdisiplinen. Og de bruker ulik teknologi.

UTFORDRING: Det er store mengder med informasjon i teamet. Det kan være tidkrevende få alle til å være informert om riktig informasjon når beslutninger skal tas.

Marianne sitt team bruker Boards til å:

 • Gi enkel tilgang til rutineoppgaver
 • Gi oversikt over status med bruk av systemer på tvers av fag 
 • Samle relevant prosjektinformasjon å dele med alle i teamet
 • I oppgaver som krever undersøkelser samles foreløpig informasjon i Boards også bygger de videre på dem etterhvert som informasjonsbildet utvikler seg
 • Dele alt ett sted istedenfor per platform. Dette gjør at utskifting og onboarding av nye prosjektmedlemmer går raskere
ceo-1
ORGANISASJON

Dette er Eivind.

Han er daglig leder i et selskap der han ønsker å forbedre måten de arbeider på. Bedriften har flere digitaliseringsinitiativ. Han vet at det er lettere å få til endring dersom sluttbrukerne blir involvert.

UTFORDRING: Det er mange som vil selge Eivind en løsning som skal effektivisere måten bedriften hans arbeider på. De har gjort store teknologi-investeringer de siste årene. Når de ruller ut ser de tydelig at hvert prosjekt løser en bit av kaken, men det er fremdeles noe som mangler.

Eivind har valgt å kjøpe abonnement på Enify. Det skal benyttes for å knytte roller, prosesser og teknologi sammen, som en felles arbeidsflate for alle ansatte.
Eivind sin organisasjon bruker Boards til å:​

 • Standardisere måten en rolle utfører oppgaver på​
 • Standardisere måten man arbeider i gitte systemer​
 • Til å onboarde nyansatte​
 • Til å forbedre samhandling